АТЕХ сертифицирана индустриална прахосмукачка захранвана със сгъстен въздух Mastervac M235S EX 2V

Описание

Mastervac M235S EX 2V е ATEX сертифицирана индустриална прахосмукачка със сгъстен въздух, специално разработена за работа в рискови и взривоопасни зони  (1,2,21,22).

Особености на M235S EX 2V:
  • подходяща за постоянна работа;
  • 100 % конструкция от неръждаема стомана;
  • антистатичен филтър за прах клас М със заземяване;
  • сертификат ATEX за зони 1, 2, 21, 22;
  • възможност за изсмукване на течности или прах и твърди вещества;
  • всички метални части са заземени, за избягване на статично електричество;
  • функционални и лесни за работа.

M235S EX 2V е снабдена с два агрегата със сгъстен въздух Ventury (без никакви механични или електрически компоненти). Има индикатор за налягане в контейнера  и вакуум индикатор за следене на евентуални запушвания.

Прахосмукачката има полиестерен антистатичен филтър (предотвратява статичното електричество), който осигурява висока ефективност на филтрация (клас М, 1 микрон). При изключване на уреда се задейства вградената система за почистване на праха по филтъра.

Изсмукания материал се събира в падащ контейнер (80l), който дава възможност за бързо и безопасно изхвърляне. Може да се ползват еднократни, затварящи се торбички сертифицирани за опасни отпадъци.

Mastervac M235S EX 2V ATEX индустриална прахосмукачка, намира приложения в:
Хранителната и преработващата индустрии

Намира успешно приложение в хранителната и преработващата промишленост, където почистването на помещението и машините е от голямо значение за поддържане на добра хигиена. Със своя HEPA филтър и ATEX сертификат, Mastervac M235S EX 2V е особено подходяща за използване във взривоопасна среда.

Фармацевтичната индустрия

Добрата хигиена и почистване са от особена важност за химическата и фармацевтичната индустрии, където често се налага работа с отрови  или взривоопасни материали. M235S EX 2V е идеалното допълнение към работния процес в тези сфери.

Химическа и петролна индустрии

Заради токсичността и потенциалната опасност на използваните материали, безопасността е от особено значение за тези индустрии. Mastervac M235S EX 2V, гарантира предотвратяването на риск от замърсяване в лаборатории и производствени цехове.

За аеронавтика, самолетостроене и военни полигони

Прахосмукачката е идеална за общо почистване на самолети, по-специализираното почистване на двигатели и резервоари. При поддръжката на стрелбища, където сертификата ATEX гарантира предотвратяване на риска от експлозия, както и опасността от възпламеняване по време на събиране на частици и прах.

Технически характеристики

ATEX зона 1, 2 ,21, 22
Обем на захранващия въздух 3000 Lt/min
Максимален дебит на въздуха 340 m3/h
Максимален вакуум 4500 mmH2O
Смукателен отвор 80 mm
Капацитет на контейнера 35 Lt
Ниво на шум 72 dB
Размери 50x60x127 сm
Тегло 50 kg
Ефективност на филтъра CAT BIA - M
Повърхност на филтъра 20.000 cm2

Изпратете запитване

TOP