АТЕХ сертифицирана индустриална прахосмукачка захранвана със сгъстен въздух Mastervac M235S EX 1V

Описание

Mastervac M235S EX 1V е ATEX сертифицирана индустриална прахосмукачка със сгъстен въздух, специално разработена за работа в рискови и взривоопасни зони  (1,2,21,22).

Особености на M235S EX 1V:
  • подходяща за постоянна работа;
  • 100 % конструкция от неръждаема стомана;
  • антистатичен филтър за прах клас М със заземяване;
  • сертификат ATEX за зони 1, 2, 21, 22;
  • възможност за изсмукване на течности или прах и твърди вещества;
  • всички метални части са заземени, за избягване на статично електричество;
  • функционални и лесни за работа.

M235S EX 1V е снабдена с агрегат със сгъстен въздух Ventury (без никакви механични или електрически компоненти). Има индикатор за налягане в контейнера  и вакуум индикатор за следене на евентуални запушвания.

Прахосмукачката има полиестерен звездообразен филтър, който осигурява 20 000sm2 филтрираща повърхност и висока ефективност (клас М, 1 микрон). Той е антистатичен за избягване на случайни искри по време на работа. Вградена ръчна система, позволява на оператора бързо да изчисти натрупания по филтъра прах.

Изсмукания материал се събира в падащ контейнер (35l), който дава възможност  бързо и безопасно да се изхвърли. Може да се ползват еднократни,  затварящи се торбички сертифицирани за опасни отпадъци.

Mastervac M235S EX 1V ATEX индустриална прахосмукачка, намира приложения в:
Хранителната и преработващата индустрии

Намира успешно приложение в хранителната и преработващата промишленост, където почистването на помещението и машините е от голямо значение за поддържане на добра хигиена. Със своя HEPA филтър и ATEX сертификат, Mastervac M235S EX 1V е особено подходяща за използване във взривоопасна среда.

Фармацевтичната индустрия

Добрата хигиена и почистване са от особена важност за химическата и фармацевтичната индустрии, където често се налага работа с отрови  или взривоопасни материали. M235S EX 1V е идеалното допълнение към работния процес в тези сфери.

Химическа и петролна индустрии

Заради токсичността и потенциалната опасност на използваните материали, безопасността е от особено значение за тези индустрии. Mastervac M235S EX 1V, гарантира предотвратяването на риск от замърсяване в лаборатории и производствени цехове.

За аеронавтика, самолетостроене и военни полигони

Прахосмукачката е идеална за общо почистване на самолети, по-специализираното почистване на двигатели и резервоари. При поддръжката на стрелбища, където сертификата ATEX гарантира предотвратяване на риска от експлозия, както и опасността от възпламеняване по време на събиране на частици и прах.

Технически характеристики

ATEX зона 1, 2, 21, 22
Обем на захранващия въздух 1500 Lt/min
Максимален дебит на въздуха 170 m3/h
Максимален вакуум 4500 mmH2O
Смукателен отвор 80 mm
Капацитет на контейнера 35 Lt
Ниво на шум 72 dB
Размери 50x60x127 сm
Тегло 40 kg
Повърхност на филтъра 20 000 cm2
Ефективност на филтъра CAT BIA - M

Изпратете запитване

TOP