ПРАХОСМУКАЧКИ
ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ
МАШИНИ ЗА ПРАНЕ
ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ
МАШИНИ ПОД НАЕМ
ЦЕНТРАЛНИ ВАКУУМНИ СИСТЕМИ

централни вакуумни системи

   Централната вакуумна система е предназначена за събиране и транспортиране на прах и твърди частици на големи разстояния. Засмукването може да се осъществява от няколко точки едновременно в зависимост от мощността на смукателната единица. Всяка система е проектирана в зависимост от вида и количеството на материала, броя и разположението на точките за засмукване и размерите на помещението. Преноса на материала се осъществява през тръбна мрежа, а разтоварването се извършва в избрана точка. 

Централната вакуумна система включва следните основни елементи:

Ø     Смукателна единица – тя най–често е поставена на значително разстояние (десетки или стотици метри) от точката или точките, от които ще се изсмуква материала. Вакуумната единица се избира така, че да разполага с необходимата сила и дебит на въздушния поток, гарантиращи безпроблемна продължителна работа на системата. 

 

Ø      Филтър – може да бъде включен към сепаратора или към смукателната единица. Вакуумните системи предназначени за изсмукването на фин прах, изискващи високо ниво на филтрация, могат да бъдат снабдени с високоефективни филтърни единици (HEPA филтър), за да се сведат до минимум спиранията на машината и намаляването на производителността при продължителни операции.

 

 Ø     Тръбна мрежа – чрез нея, материала се транспортира до събирателна единица (сепаратор или контейнера на вакуумната единица). Тя включва основно тръбопроводи и фасонни части за отклонения, както и такива за включване на гъвкавите маркучи. Тя е проектирана така, че да обхваща частично или напълно площта на помещението и същевременно да не пречи на работата на операторите и нормалното протичане на технологичния процес.

 

Ø      Събирателна единица  – това е мястото, където изсмукания материал се събира. Може да бъде сепаратор или контейнер, вграден към вакуумната машина. Всяка централна вакуумна система бива снабдена с подходяща събирателна единица, което прави изхвърлянето на засмукания материал лесно и удобно.