Фармацевтичните компании и предизвикателствата пред тях

/ / Блог

Фармацевтичните компании са изправени пред множество предизвикателства по време на производството: пълнене, опаковане и транспортиране на фармацевтични продукти между техните фабрики, до здравни работници и пациенти. Притесненията, характерни за цялата фармацевтична индустрия, включват спазването на предварително определени срокове, за да се предотврати временния недостиг на лекарствени продукти и да се гарантира бързината на пускане на самия продукт на пазара. Забавянето на производството може да бъде резултат от спирането на линиите за пълнене, разстоянията между компонентите и продуктовите линии и текущите разследвания и може да доведе до количествено намаляване на крайния продукт. Увеличаването на оперативната скорост на запълване и свеждането до минимум на прекъсването на линията е от съществено значение за справянето с тези проблеми и повишаване на ефективността на производството в полза на всички заинтересовани страни.

Промишлени вакуумни прахосмукачки в непрекъснатото производство

В този сценарий, използването на подходящо оборудване за поддръжка на иновативните производствени заводи е от основно значение за успеха на прехода от един вид производство към друг.

Промишлените вакуумни прахосмукачки играят основна роля в този иновативен процес, като могат да осигурят високо ниво на ефективност, чистота, бързина на работа и непрекъсната функционалност.

Поради тази причина изборът на подходящия доставчик за вашите всмукателни нужди в производствените заводи е жизнено важен; Mastervac може да ви гарантира едно от най-високите нива на качество, помощ и самостоятелност, които бихте желали във вашия фармацевтичен завод. Освен това,няма да се налага да се притеснявате за внезапни прекъсвания поради неочаквана поддръжка или проблеми, причинени от лоша или непрактична конструкция.

Как да изберем правилната промишлена прахосмукачка

Всеки производствен завод има свои собствени нужди и особености, поради тази причина, преди да помислите коя промишлена прахосмукачка е най-подходяща за вашите нужди, би било по-добре да помислите какви са тези нужди, какъв тип материал ще почиствате, колко всмукателни точки са необходими , колко често се смята, че се аспирира по време на производството, кое оборудване за безопасност е необходимо и кои разпоредби трябва да се спазват, за да се спазят настоящите стандарти.

В повечето случаи във фармацевтичната индустрия има някои характеристики, от които се нуждае почти всяка лаборатория при избора на индустриална прахосмукачка:

-основен филтър с джобове или касета с голяма повърхност

-НЕРА Н14 филтър, който позволява да улавя 99,995% от частиците до 0,18 микрона в диаметър

-предпазен филтър, поставен върху потока въздух, напускащ турбината

-циклонична система за намаляване на скоростта на въздуха, влизащ в смукателната дюза

-силно проводим строителен материал за статично електричество (или отговаря на стандартите АТЕХ)

-компактност и преносимост (в случай на нецентрализирани всмукателни системи)

Освен това, както беше споменато по-рано, преходът към непрекъснато производство представлява бъдещето на фармацевтичната индустрия и в този случай има някои допълнителни характеристики, които трябва да се вземат впредвид:

-трифазни двигатели за непрекъсната употреба 24/7

-фиксирани промишлени прахосмукачки (или всмукателни точки) в близост до работните станции със сигурни отделители за увеличаване на работната скорост и безопасността на оператора

-централизирани аспирационни системи с точки на аспирация на станциите на производствените заводи, за да спестите място и да се възползвате от икономията на мащаба

В MasterVac има богат избор от продукти за фармацевтично производство и изборът на подходящия при вашия преход към непрекъснат производствен план със сигурност ще ви помогне да бъдете в крак с конкуренцията, да намалите рисковете, да подобрите качеството на вашите продукти и да защитите вашата репутация.

Затова просто помислете върху това и се свържете с нашия екип от експерти! Те ще ви насочат към правилния избор и ще ви посъветват за най-доброто решение за вашия бизнес.