Приложения

Много прахосмукачки Mastervac намират приложение в хартиената индустрия: прахосмукачките могат да се използват за регулярното почистване на помещенията и машините, както и за събиране на обемни материали. Фабриките за хартия се нуждаят от вакуумно почистване при различни етапи на производствения цикъл на хартия и картон. От по-общото почисване на машините и околната среда, до по-специфичното почистване на химически отпадъци, прахосмучкачките Mastervac  са проектирани така, че да бъдат конкуретни във всеки един етап на производствения цикъл.

Mastervac произвежда прахосмукачки с различни приложения за дървообработването: от всукване на дървени чсстици направо от машината до почистване на околната среда и отделените в нея частици. Mastervac проектира индивидуални вакуумни решения по желание на клиента: високооборотни централни вакуумни системи, компактни мобилни прахосмукачки, прахосмукачки със сертификат ATEX за приложение при боядисване, са само няколко примера за качеството и специализираните решения, който Mastervac предлага.

Mastervac ATEX индустриални прахосмукачки: правилният избор за хранителната и преработваемата индустрии.

Хранителната индустрия предлага широк спектър от приложения за праосмукачките Mastervac. Индустриалните прахосмукачки са незаменими във фабриките за производството на брашно, фураж, пекарните, заводите за паста и други. Подобни са нуждите на фабриките за производство на замразени храни и сухи храни, като сухо мляко и подобни.

Изборът на правилна прахосмукачка е от особенна важност за фабриките за производство на брашно, хранителни продукти, сладкарски изделия, млечни и месни продукти, където почистването на помещението и машините е от особено значение за поддържане на добра хигиена. Употребата на прахосмукачка Mastervac повишава ефективността и безопасността на  работната среда, както и тази на работниците, като цялостно подобрява производствения процес.

В хранителната индустрия често се среща употребата на трифазни прахосмукачки, които са подходящи при по-продължителна употреба. Тези мощни прахосмукачки осигуряват дълбоко почистване на производствените материали и машини, като изсмукват прах и отпадъци във всички етапи на производството: производство, опаковане, съхранение на суровини както и на готови продукти. За допълнително повишаване на събирателния капацитет Mastervac предлага допълнителни накрайници и предварително разделяне на събирането и изхвърлянето (дори в продължително време)на големи количства разнороден прах ( брашно, овес и т.н.) В зависимост от приложенито на съответните стандарти по безопасност, индустриалните прахосмукачки Mastervac се предлагат и във версия за взривоопасна среда със сертификат ATEX, снабдени с филтър H/M/L  по европейски стандарт, както и специални антистатични филтри NOMEX, изработени частично или цялостно от неръждаема стомана.

Индустриални прахосмукачки Mastervac за нуждите на фармацевтичната индустрия

Добрата хигиена и почистване са от осоебена важност за химическата и фармацевтичната индустрии. От години Mastervac разработва продуктова гама специано предназначена за най-известните фармацевтични компании в света. Заради широкото търсене в този сектор, Mastervac предлага индустриални прахосмукачки с много сменяеми части и възможности за конструиране, в това число специални филтри от неръждаема стомана, ATEX, филтър клас Н за абсолютна филтрация, минимално ниво на звука и индивидуално решение за всяка част на прахосмукачката. Благодарение на богатата си продуктова гама Mastervac може да конструира подходящо решение за нуждите на всеки клиент, независимо дали това е вградена в машина за производство на лекаства част или почистване за целите на безопасност в дадена област на производствената среда (като стаи за почистване и подобни).

Индистуални прахосмукачки с пневматичен мотор  за химическата и петролната индустрии

Заради токсичността и потенциалната опасност на използваните материали, безопасността е от особено значение за тези индустрии. Качеството и мощността на всмукване на прахосмукачките Mastervac гарантира предотвратяването на риск от замърсяване в лаборатории и производствени цехове. На места с висок риск от експлозия където се предпочита пневматичното задвижване пред електрическото (като например на нефтени платформи), Mastervac предлага серия от индистуални прахосмукачки с пневматичен мотор.

За да се покрият изискванията за сигурност при тези специфични среди Mastervac предлага прахосмукачки със филтър ATEX за експлозивни среди, съвместим с изискванията на Европейския съюз  - Европейска директива 94/09/ЕС - приложими в рискови зони 1-2 и 21-22 в присъствието на възпламеними газове или прах.

Други рабортни среди с потенциална опасност от възпламеняване са нефтените платформи, където поради присъствието на потенциално възпламеними газове или прах се предпочита използването на прахосмукачки с пневматичен мотор. Липсата на електрически компоненти е допълнителна гаранция срещу риска от избухване на пожар.

Прахосмукачки Mastervac за стрoежи и обработване на повърхности

Прахосмукачките Mastervac, благодарение на своята гъвкавост, намират приложение впочти всяка сфера на строителството - от големи индустриални прахосмукачки подходящи за събиране на големи количества отпадъци до по-компактни модели, подходящи за обработване на повърхности. Mastervac разполага с подходяща прахосмукачка за всяко приложение. За големи компании, които имат нужда от големи прахосмукачки със определени спецификации и отлична работа, които да почистват отломки и прах (сериите TS и PN са подходящи), както и за по-малки строителни фирми, които имат нужда от по-компактни решения (сериите MS и Wet and Dry са подходящо решение), които да могат да предложат отлична работа като мощност и капацитет на събиране на отпадъци събрани в малки размери с голяма маневреност. Тези машини са особено подходящи при използване на пневматични чукове или при други процеси за обработване на повърхности.

При строителни дейности количеството прах и отломки винаги е значително и намалянето на отделянето им в околната стреда е жизненоважно за безопасността на работниците. За тази цел  индустриалните прахосмукачки Mastervac често се предлагат в комбинация с оборудване и накрайници за обработване на повърхност (например шлайфане  или еднодискови машини) или машини за производство на материали (мрамор, камък, и др). По-компактните модели обикновено се поръчват за мобилно приложение по строежите, особено когато се изисква по-висока степен на филтрация и безопасност (при събаряне или отстраняване на азбест).

Индустриалните прахосмукачки са леки и лесни за употреба, особено в случаите когато се налага разрушаване на строителен обект или пък строителните дейности изискват употребата на висок стандарт филтри поради токсичността на отделения прах, като например азбест ( до преди няколко години широко използван в корабостроенето). В тези случаи се налага използването на прахосмукачки със сертификат АТЕХ, подходящи за токсични или възпламеними среди.

TS HD серията на Mastervac - цялостна мощ за тецката промишленост

Производството на цимент е едно от най-големите предизвикателства за прахосмукачките поради голямото количество прах и трудното пречистване на поетия материал. За този вид приложение Mastervac разполага с омощни прахосмукачки с високоинтензивни системи за филтриране, подходящи за цетрални вакуумни системи или преносими прахосмукачки. ( напреимер за почистване на складово  помещение или намеса в случай на разлив от поточната линия).

За приложения в тежката промишленост е особено подходяща иновативната пневматична  филтрираща система , която е оборудвана с филтри пълнители, които могат да се почистват често, по време на работа с помощта на сруя сгъстен въздух. Обратния пулсиращ филтър позволява почистване на филтъра без да се прекъсва работата. При попадане на голям обем материал в системата може да се постави дозатор, който увеличава всуквателния капацитет и подобрява работата на машината, което от своя страна води до значително намаляване на производствените разходите.

При производството на стомана и в леарните се изисква бързо отстраняване на големи количества тежък прах, което пречи на производството (например прах от леарните фурни, складови помещения, поточни линии, и т.н.) Високоефективните и мощни прахосмукачки на Mastervac ( до 18 KW) са идеалното решение за тези сфери на приложение, защото позволяват бързо отстраняване на големи количества прах, фини частици ( при висока температура) както  и пясък и пръст. 

Прахосмукачки Mastervac - вградени устройства за ОЕМ (Производител на оригинално оборудване)

Повече от 20 години Mastervac предлага индустриални прахосмукачки на много производствени предприятия лидери в своя сектор. Mastervac е предпочитания избор и за предприятията в сферата на ОЕМ, благодарение на своя опит, експертиза и високото качество на предлаганата услуга.

Във своя отдел за развойна дейност Mastervac проектира специални прахосмукачки предназначени за всяка една индустрия, от механична до хранителна, от текстилна до опаковъчна, като винаги се стреми да предлага новаторски и функционални решения. Широката гама прахосмукачки проектирани така, че да допълват автоматичните машини, изпълняват функцията непрекъснато да възстановяват отпадъците и бракуваните елементи директно върху машината, дори в тесни помещения.

Mastervac предлага най-доброто решение за всяко производство и специфичните му нужди, като безопасността заема централна роля: за тази цел прахoпсмучките на Mastervac притежават международни сертификати АТЕХ и CESI.

Цялата мощ на прахосмукачки Mastervac за нуждите на обработката на отпадъци

Грижата за околната среда не е просто празно понятие за Mastervac. Всички Mastervac прахосмукачки са проектирани по най-високи стандарти, а частите им са произведени при екологично устойчиви процеси. Затова би било правилно да се каже, че всички прахосмукачки на компанията са активни участници в Зелената икономика.

Обектите за обработка на изхвърляне на отпадъци, като крематориуми и сметища, използват индустриалните прахосмукачки на Mastervac, за да се справят с огромното количество отпадъчни газове и други отпадъчни материали. За целите на тази индустрия  Mastervac обикновено предлага трифазни прахосмукачки със средно висока мощност, които са идеалното решение за обработка на голямото количество и обем на отпадъчните материали. Корозивният характер на този вид прах обикновено изисква антикорозивни конструкции, които се предлагат при повечето прахосмукачки Mastervac. Благодарение на своята надежност и отлична работа Mastervac прахсмукачките са изключително полезни  на големите компании в сферата за повишаване на продуктивността и ускоряване на работните процеси водейки до по-висока ефективност и доходоностност.

Често срещано оплакване при пътниците на обществения и частния транспорт е това от хигиеннните условия във вагоните на влака или автобусите. Прахосмукачките на Mastervac решават този проблем като предлагат една конкурентноспосбна прахосмукачка,  с която се гарантира отлично почистване за кратко време. Дори пекинското метро избра малка централна почистваща система на Mastervac, на която могат да работят едновременно до пет служителя. Това осигурява бързо и ефикасно почистване, а стационарното положение на машината е сведено до минимум. Тези индустриални прахосмукачки могат да работят без прекъсване в продължение на 24 часа.

Автомивките трябва да могат да работят в непрекъснат цикъл  с много дълги тръби (особено тези, които специализират в почисванто на камиони и автобуси). За нуждите на този вид транспортни услуги се изисква прахосмукачка, която да работи дълги часове и да може да поглъща големи предмети (хартия, парчета гума, и т.н.) дори от разстояние, без да се запушва.

Прахосмукачките на Mastervac за ценен партньор във сферата на еаронавтиката и самолетостроенето. Прахосмукачките се предлагат в боядисан вариант или от неръждаема стомана. Моторът може да бъде еднофазов, трифазов или пневматичен, като всички модели се предлагат във вариант със сертификат АТЕХ.

Благодарение на многото варианти на прахосмукачките и широката гама аксесоари за различни приложения,  прахосмукачките Mastervac са идеалното решение за общо почистване на самолети, както и по-специализираното почистване на двигатели и резервоари. Тяхната компактност и гъвкавост ги прави подходящи за общата поддръжка и при строене на самолети.

Прахосмукачките Mastervac се изпозлват за целите на армията и тренировъчни дейности свързани с военна подготовка, като например срелбища. За почисването на тези обекти е необходимо да се използват прахосмукачки със сертификат АТЕХ за работа във взривоопасна среда и оборудване с филтри НЕРА. Прахосмукачките с АТЕХ сертификат са идеалния вариант за предотвратяване на риск от експлозия, както и на опасност от възпламеняване по време на събиране на частици и прах.

Корабната промишленост - пътническа и товарна - изисква особени почисващи решения, вградени или мобилни, за целите на своята дейност. За тези цели Mastervac препоръчва компактни ръчни прахосмукачки, с висока всмукателна мощ и висока филтрираща ефективност, като по този начин се гарантира максимална надеждност и резултатност.

За да се отстранят останките от заваряването и пясъчната сруя, прахосмукачките Mastervac имат специален контейнер за вода, подходящ за ударна дейност. Огромни корабостроителници, в които се строят масивни кораби често имат нужда да събират отпадъци от седем метра дълбочина - за такива цели  Mastervac препоръчва трифазна прахосмукачка с допълнителен воден контейнер и дълъг маркуч, подходящи за продължителна дейност и при голямо натоварване.

МЕКА , индустриалните прахосмукачки на Mastervac за възстановяване на масло и метални чипове.

Механичното инженерство и обработката на метал изискват специфични почистващи решения по време на няколкотостепенния си процес на работа. Общото почистване и ежедневната поддръжка на машините(стругове, мелници, работни центрове) могат да бъдат изпълнени с прахосмукачки Mastervac.

В зависимост от количеството и естеството на материалите (метал или дървени частици, масла и лубриканти, и т.н.) които трябва да бъдат изсмукани, Mastervac предлага компактни и удобни еднофазови прахосмукачки работещи с голямо налягане. Освен това с МЕКА серията на Mastervac е възможно да се филтрира и рециклира режещото масло или емулсия - нещо, което би се оценило високо про процеси изискващи голяма механична точност (производство на части за коли, часовници, и други). Прахосмукачките Mastervac за възстановяване на масла и части спомагат за намалянето на разходите по набавяне на материали.

Най-надеждното решение за почистване

В елетронната промишленост е важно да се следват стриктни производствени практики  по безопаснос. Всъщност финия прах, който се отделя при различните прозиводствени процеси се разнася по работните плотове и трябва да бъде отстранен от източника, за да се избегне замърсяване на продукта - който  често е с миниатюрни размери. Филтрите НЕРА гарантират по-високо ниво на сигурност, като предотвратяват повторното влизане на прах в работната среда и по този начин намаляват риска от замърсяване. Директното всмукване прави производствения процес по-безопасен и по този начин допринася за качеството на произведените продукти.

Най-важният момент в избирането на прахосмукачка за тази индустрия е високата ефективност на филтрите. (НЕРА филтри). Като предотвратяват замърсяването тези филтри гарантират високо производствено качество  и правят работната среда по-здравословна.

Намаляване на замърсяването на продуктите в електронната промишленост

Основна отличителна черта на електронната промишленост е вискота прецизност , с която се изработват компонентите. Поради прогресивното смаляване на размерите на частите става все по-трудно, но същевременно жизненоважно за мениджъра на прозводството, да се предотврати замърсяването на полуготови продукти и същевременно да се достигне високо качество на произведените материали, при това с минимални загуби (отпадък).

Решението на проблема със замърсяването е изсмукването на прах или остатъчни производствени продукти директно от източника, което от своя страна елеминира риска от замърсяване на полузавършени продукти по време на производствения процес.

Предимствата от използването на прахосмукачка за засмукване диретно от източника на прах са:

 • по-високо качество на завършения продукт
 • повишена продуктивност и ефективност
 • намаляне на прекъсванията по време на работа

Почистване на полупроводници

При производството на полупроводници се отделя токсичен прах ( например силиконов прах), който в никакъв случай не трябва да влиза в контакт с операторите на машините или околната работна среда. Следователно е важно да се включи почистваща система със торбичка за безопасност, с цел да се избегне изтичане или директен контакт с праха.

Почистване при производството на печатни платки

При производството на печатни платки трябва да се спазват стриктни правила за качество. Почистването от фин прах и отпадъчни материали (в резултат на производствени процеси като печатане и сондиране) е важно за да се гарантира най-високо качество на произведените продукти. За този вид промишленост висококачествените почистващи филтри са изключително важни, за да се избегне отделянето на фин прах във въздуха.

Почистване на 'чисти стаи'

Като цяло в "чистите стаи" броят на фини частици не трябва да надвишава определен брой (по стандарт ISO) за да може да се запази качеството на продуктите. Всяко съоръжение, компонент или машина, които влязат в такова помещение трябва да отговаря на съответните изисквания. При производството на микрочипове се отделя прах , който не може да се остави в производствената  част, за да:

 • се избегне замърсяване на продукта
 • се гарантира безопасността на хората работещи в лабораторията
 • се спазят повишените стандарти за стерилна среда.

С цел да се спазят всички тези изисквания е необходимо поддържането на добра хигиена и безопасност, прахосмукачките, които почистват тези помещения трябва да отговарят на високи стандарти за качество и прецизност:

 • трябва да са оборудвани с НЕРА филтър (Н14) или ULPA(U15) филтър
 • трябва да могат лесно да се стерилизират

Mastervac - правилнот решение за почисващи системи

Благодарение на над двадесет години опит в производството  на прахосмукачки за промишлеността, Mastervac са развили нова гама продукти, които могат да задоволят нуждите и на най-взискателния клиент в сферата на елетрониката.

Minitec

Mastervac представя новата си прахосмукачка Minitec, която е специално проектирана за електронната индустрия. Много подходяща за всумкване на малки частици фин прах директно от работните плотове за нуждите на производство на елетрониката и полупроводниците. Ефективността на тези малки прахосмукачки се гарантира от високото ниво на филтриране, като нагоре така и надолу.

 • Подходяща за засукване на фин прах направо от работния плот
 • Пречистване на въздушната струя преди да бъде осводобена в околната среда.
 • Лесна за сгобяване /разглобяване и лесна за поддържане
 • Филтърни торбички с предпазители, за по-големи нива на сигурност
 • Изработка изцяло от стомана
 • Тиха
 • Възможност за добавяне на филтър UPA ( за вертикална работа - upstream)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Прахосмукачките Mastervac за възстанвяване на пласмасови материали.

Чипове, полузавършени материали, прах, фин или токсичен, са само няколко примера за материали, които могат да предизвикат опасна или потенциално опасна работна среда при производството на пластмаса. По време на производствения процес на пластмаса и оформяне има няколко момента, при които използването на прахосмукачка Mastervac би било по-доброто решение: почистването на формите, пневматичното пренасяне на гранули за инжектиране в шприцформите, общото почистване на работното място.

Цялият раздел на пластмасово моделиране (термично формиране и други) предлагат възможности за употребата на почистващи машини: ежедневното почитване на формите , пневматичното пренасяне на гранули към шприцформите, както и общо почистване на работното място. Праохсмукачките Mastervac могат да бъдат изпозлвани като всмукателна единица за цетрализирана почистваща система, на която да работят повече хора едновременно, като същевременно значително намалява времето за почистване на работната среда и машини, и увеличава продуктивността и цялостното качество на работни процес. Прахосмукачките Mastervac предлагат адекватно решение за всички изисквания, от поглъщането на пластмасови частици до възстановяване на бракувани елементи и отстраняването на останки по време на работния процес.

Всмукване на прах и стъклени фрагменти с прахосмукачки Mastervac

Прахосмукачките Mastervac са идеални за всмукване на всички видове прах и частици отделени про производството на стъкло. Производството на стъкло се състои от няколко етапа, през които се използват различни суровини и често в големи количества.

Благодарение на здравата си стоманена конструкция, прахосмукачките Mastervac могат да издържат на най-тежките условия, като могат да бъдат използвани на различни етапи от процеса и най-вече - всмукване на стъклени частици (включително химични суровини) от производствените линии , събиране на отломки от пресите, извеждане на стъкления прах извън фабриката. Прахосмукачките Mastervac предлагат широка гама от решения и в зависимост от изискванията (количество, брой оператори, почистване и пневматичен транспорт) и може да възстанови изразходвания стъклен прах, дори и най-финия и абразивен такъв. Серията специално създадена за нуждите на стъклопрозиводството се състои от отделни прахосмукачки, както и централни вакуумни системи с по-висока работна ефективност.

TOP